Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – jest to odzwierciedlenie końcowego efektu zagospodarowania terenu. Zgodnie z prawem budowlanym wszystkie nowo powstałe budynki, budowle oraz sieci uzbrojenia terenu podlegają inwentaryzacji powykonawczej. Geodeta sporządzając dokumentację techniczną stwierdza zgodność z projektem zagospodarowania terenu oraz dokonuje zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek i budynków.

Zakres prowadzonych prac

  • Inwentaryzacja budowli/budynku
  • Inwentaryzacja przyłączy
  • Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu (prąd, woda, gaz, kanalizacja)

Czy geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest konieczna? Tak.
Bez wykonanych w/w prac inwestor nie będzie mógł dokonać zgłoszenia o zakończeniu budowy. W przypadku użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganych pozwoleń inspektor nadzoru budowlanego wymierzy inwestorowi karę finansową za nielegalne korzystanie z budynku.

Co otrzymujesz jako klient?