Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do realizacji danej inwestycji (np. budowa domu) i powstaje na zlecenie inwestora. Opracowanie mapy wymaga indywidualnego podejścia ze względu na rodzaj planowanych inwestycji.

Przykłady inwestcji:

  • Nowoprojektowany budynek

W przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie:
1) budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m lub
2) innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m – od granicy działki ewidencyjnej, a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z odpowiednią dokładnością wykonawca powinien przeprowadzić czynności mające na celu ustalenie
przebiegu granic działek ewidencyjnych

  • Rozbudowa, przebudowa lub nadbudowa budynku 
  • Budowa lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu (np. przyłącze gazowe, przyłącze elektroenergetyczne)
  • Modernizacja lub budowa drogi

Co warto wiedzieć przed rozmową z geodetą?

Co otrzymujesz jako klient?