Tyczenie obiektów budowlanych

Tyczenie obiektów budowlanych to prace polegające na wyniesieniu projektu na grunt zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zakres prowadzonych prac

 • Tyczenie budynków
 • Tyczenie obiektów budowlanych
 • Tyczenie tras
 • Tyczenie urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu

Wyróżnia się dwie metody tyczenia obiektów budowlanych:

 • Jednoetapowe – polega na pominięciu wytyczeniu pod wykop i nabiciu
  gwoździ na palu drewnianym w miejscach usytuowania budynku.
 • Dwuetapowe (przedstawione na zdjęciu) – wyróżnia się następująca kolejność prac:
  wytyczenie obrysu budynku pod wykop*
  – zebranie humusu
  – w określonej odległości od projektowanego budynku nabicie ław ciesielskich prostopadle do osi budynku (nabicie ław jest po stronie inwestora). Dzięki oddaleniu ław od obrysu budynku nie zostaną one zniszczone w trakcie prac budowlanych.
  wytyczenie budynku przez geodetę (oś budynku, zewnętrzne krawędzie w zależności od preferencji majstra)*

* Czynności wykonywane przez geodetę

Zdjęcie poglądowe ław ciesielskich z wyznaczonymi osiami