Mapa do celów prawnych

Na potrzeby podziałów nieruchomości, postępowań sądowych i administracyjnych sporządza się mapy do celów prawnych takie jak:

  • Mapy z projektem podziału nieruchomości, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782),
  • Mapy z projektem scalenia i podziału nieruchomości, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • Mapy z projektem podziału nieruchomości, do których nie mają zastosowania przepisy działu III rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwane dalej „mapami z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej”,
  • Mapy z projektem scalenia gruntów,
  • Mapy z projektem wymiany gruntów,
  • Mapy klasyfikacyjne,
  • Mapy gruntów objętych wnioskiem w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia, zwane dalej „mapami do zasiedzenia”,
  • Mapy do ustalenia służebności gruntowych,
  • Inne opracowania geodezyjne do celów prawnych