Rozgraniczenia i podziały nieruchomości

Podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela (np. gdy z jednej działki tworzone są dwie poprzez wytyczenie nowych linii rozgraniczających działki).

Zakres prowadzonych prac

  • Podział geodezyjny budynku
  • Podział nieruchomości
  • Połączenia działek

Głównymi powodami dla których wykonuje się podziały nieruchomości jest sprzedaż nieruchomości podzielonej czy też przekazanie prawa własności działki gruntu dla członków rodziny.

Jesteś właścicielem nieruchomości? Chcesz ją podzielić na mniejsze działki? Skontaktuj się z nami!